Mekanisk verksted - BB Lakk- & Mekanisk Verksted AS

Renseanlegg

Vi vil spesielt nevne vår kanskje viktigste referanse, som er norges største kloakkanlegg: VEAS.

Her har vi i våre 15 år hatt betydelige kontrakter/oppdrag hvor rustfrie røropplegg og forskjellige maskinmonteringer har stått sentralt.

Brødrene Boldvik Lakk & Mekanisk Verksted AS

Mjøndalen Industriområde

Postboks 3

3051 Mjøndalen


Tlf.:32 23 10 40

Faks.:32 23 10 45

post@bb-lakkogmek.no


Org.nr.:967 512 982